Cmimi referues i qerase

Vendim

Nr. 469 date 03.06.2015

Per Percaktimin e vleres minimale te cmimit te referencave te cmimit te referencave te qirase te ndertesave per qellime tatimore

Ne mbeshtetetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te shkronjes"ç", te pikes 1, te nenit 72, te ligjit 9920, date 19.05.2008, "Per procedurat tatimore ne Republiken e Shqiperise", te ndryshuar, me propozimin e nimistrit te Financave, Keshilli i Ministrave

Me shume

 

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio