Print

Filozofia e Studios bazohet në korrektësi maksimale dhe respektimin e rregullave te etikes profesionale, në funksion të rritjes së efiçiencës ndaj klientit.

Krijuar në vitin 2006, Studio ofron shërbime për persona fizikë dhe juridikë në fushën ekonomiko-financiare, si: konsulencë financiare dhe fiskale, hapje aktiviteti, mbajtje kontabiliteti, studime mbi tregun, analizë kredie, këshillim për rekrutimin e burimeve njerëzore si dhe azhornim me klimën ekonomiko-financiare ne vend.

 

Njoftimet e Fundit:

partner

Komentet e fundit

  • http://my-recommendations.com/images/top-weight-loss-pills.png ...
     
  • Programi Alpha Biznes (Demo) hapet duke perdorur password: q dhe username: q

Adresa & Rrjete Sociale

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.