Print

Filozofia e Studios bazohet në korrektësi maksimale dhe respektimin e rregullave te etikes profesionale, në funksion të rritjes së efiçiencës ndaj klientit.

Krijuar në vitin 2006, Studio ofron shërbime për persona fizikë dhe juridikë në fushën ekonomiko-financiare, si: konsulencë financiare dhe fiskale, hapje aktiviteti, mbajtje kontabiliteti, studime mbi tregun, analizë kredie, këshillim për rekrutimin e burimeve njerëzore si dhe azhornim me klimën ekonomiko-financiare ne vend.

 

Njoftimet e Fundit:

Buletini Informativ

Komentet e fundit

  • Ju lutem me sqaroni si te qeli programin,pasie instalova permes int.si te veproj per hapje . Me respekt ...
     
  • materiali i plote per lexim

Adresa & Rrjete Sociale

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.