Pyetje/Pergjigje

Si te informoheni mbi sherbimet?
Per tu informuar mbi sherbimet qe kryhen nga studio, duhet ti referoheni bllokut te sherbimeve ne menune kryesore ose direkt tek menuja ndihmese e kategorive. Sherbimet jane te ndara ne sipas grupeve te cilat i adresohen: 1 - Ndermarje, 2 - Profesionisteve ose personave te regjistruar si B. Vogel dhe 3 - Individeve. Per te percaktuar llojin e sherbimit me pas duhet ti referoheni nenkategorise perkatese.

Perse sherbejne Skandencat Fiskale?
Ne bllokun e skandencave fiskale do te gjeni te azhornuar per cdo muaj afatet e deklarimit dhe dorezimit te deklaratave dhe formulareve perkates tatimor te periudhes.


Perse sherbejne buletinet?
Tek buletinet do te gjeni permbledhje mbi azhornimet e fundit ligjore per periudhave te ndryshme. Ato shtohen ne varesi te frekuences se ndryshimeve ne legjislacionin fiskal. Tek buletinet mund te gjeni edhe shpjegime specifike mbi ceshtje ose probleme te cilat hasen cdo dite ne lidhje me deklarimet, kontabilitetin etj.


Si mund te na kontaktoni?
Ne rast se doni te kontaktoni studion, mund te perdorni modulin e kontaktit direkt ne faqe duke klikuar ketu . Ne kete rast duhet te plotesoni kutine per emrin tuaj, adresen tuaj te e-mail si edhe mesazhin ose pyetjet qe mund te keni. Brenda nje periudhe te shkurter kohe do te kontaktoheni nga studio per ti dhene pergjigje pyetjeve ose problemit tuaj. Gjithashtu ky modul mund te perdoret edhe rastet kur doni te rezervoni nje takim.


Si mund te kerkoni ndonje informacion ne faqe
Per te kerkuar ndonje informacion te caktuar ne faqe mund te perdoret kutia "kerko" e cila ndodhet lart djathtas. Aty mund te shkruani ndonje fjale ose tekst mbi informacionin qe kerkoni dhe me pas shtypni butonin kerko. Me pas ne formen e artikujve do tju shfaqen materiale te cilat permbajne fjalen qe zgjodhet ku me ane te te cilave mund te gjeni dicka me shume per informacionin qe kerkuat. Menyra tjeter eshte te klikoni "Kerkim i Avancuar" qe ndodhet gjithashtu tek menuja lart, djathtas.

Gjithashtu nje menyre tjeter per te gjetur ndertimin ose pozicionimin e artikujve ose materialeve mund te merrni duke klikuar tek lidhja "Indeksi " ku do tju shfaqet e gjitha pema e faqes.


Cili eshte afati i fundit per dorezimin e bilancit fiskal?
Afati i fundit per dorezimin e bilancit fiskal eshte data 31 Mars i vitit pasardhes.


A mund te korrigjohet nje deklarate tatimore?
Ne baze te ligjit per procedurat tatimore ne RSH cdo subjekt mund të dorëzojë deklaratë të re tatimore, me ndryshime, në rastet kur deklarata tatimore fillestare është e pasaktë dhe me mangësi. Deklarata e ndryshuar mund dorëzohet brenda dymbëdhjetë muajve nga afati i
dorëzimit të deklaratës fillestare. Kjo nuk perjashton detyrimet qe mund te rrjedhin nga ndryshimi i deklarates + penalitetet.

 

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio