Skadencat Fiskale

TVSH

Ju kujtojme qe per muajin Maj, afati i fundit i Deklarimit dhe Pageses se TVSH-se eshte data 15.06.2015
Data 10.06.2015 eshte afati i fundit i dorezimit elektronik te Librave te Shitjes dhe Blerjes per te gjitha subjektet e TVSH.

SIGURIME SHOQERORE DHE SHENDETSORE

Ju kujtojme qe per muajin Maj, afati i  fundit i Deklarimit dhe Pageses se Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetsore si edhe Tatimit mbi Te Ardhurat nga Punesimi per subjektet e TVSH -se eshte data 24.06.2015.

Sipas nenit 65 pika 3, dhe nenit 74 pika 4 te ligjit te ri te procedurave tatimore nr. 9920, date 19.05.2008, në rastet kur afati i fundit për dorezimin e deklarates ose pageses se detyrimit tatimor bie në ditë pushimi, atehere si ditë e fundit e afatit llogaritet dita e parë e punes, pas ditës së pushimit.
CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio