Ligji 29/2023 Per Tatimin Mbi të Ardhurat

Publikohet Ligj 29/2023 Date 30.03.2023 “Për tatimin mbi të ardhurat”.

Ligji sjell ndryshime të rëndësishme në trajtimin dhe njohjen e shpenzimeve. Përmes ligjit të ri “Për tatimin mbi të ardhurat” nga 1 janari 2024 të vetëpunësuarit e profesioneve të lira nuk do të trajtohem më si biznes i vogël me 0 %, por të ardhurat neto (fitimi) nga biznesi për të vetëpunësuarit do të tatohen me normat 15% për fashën 0 deri 14,000,000 lekë dhe mbi 14,000,000 lekë vendoset tatimfitimi 23%.
Projektligji përcakton dy afate zbatimi. Për të vetëpunësuarit e profesioneve të lira tatimi progresiv nga 15% deri në 23% do të nisë zbatimin nga 1 janari 2024, ndërsa për biznesin e vogël (duke përfshirë kategoritë të vetëpunësuarit) efektet e ligjit do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2029.
Gjithashtu nëpërmjet këtij ligji synohet orientimi drejt një deklarate integrale të të ardhurave duke njohur disa shpenzime personale dhe familjare.

Ligji 29/2023 Date 30.03.2023 Per Tatimin mbi të Ardhurat

 

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio