Udhezime te Ministrit te Financave

Publikohen Udhezimet e Ministrit te Financave. 

UDHËZIM Nr. 3, Datë 21.2.2019
Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Udhëzimin Nr. 19, Datë 3.11.2014, Për Zbatimin E Regjimit Të Veçantë Të Skemës Së Kompensimit Të Prodhuesve Bujqësorë Për Qëllime Të Tatimit Mbi Vlerën E Shtuar Të Ndryshuar.
Udhezimi i plote

UDHËZIM Nr. 4, Datë 21.2.2019
Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Udhëzimin Nr. 5, Datë 30.1.2006 “Për Tatimin Mbi Të Ardhurat”,I Ndryshuar
Udhezimi i plote

UDHËZIM Nr. 5, Datë 22.2.2019
Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Udhëzimin Nr. 6, Datë 30.1.2015, “Për Tatimin Mbi Vlerën E Shtuar Në Republikën E Shqipërisë”, Të Ndryshuar
Udhezimi i plote

UDHËZIM Nr. 9, Datë 20.2.2019
Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Udhëzimin Nr. 26, Datë 4.9.2008, “Për Taksat Kombëtare”, I Ndryshuar
Udhezimi i plote

 

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio