Udhezimi Ministrise Financave - Procedurat e legalizimit dhe faljes se borxhit tatimor dhe doganor

Publikohet udhëzimi i Ministrisë së Financave për mënyrën se si do të aplikohet per procedurat zbatimit Ligjit Nr. 10 418, date 21.04.2011 “PËR LEGALIZIMIN E KAPITALIT DHE FALJEN E NJË PJESE TË BORXHIT TATIMOR DHEDOGANOR”.

Udhëzimi shpjegon në detaje procedurat që duhet të ndiqen nga individët dhe bizneset për të përfituar nga ligji i faljes si dhe detyrimet që kanë organet përgjegjëse siç është administrata tatimore, doganore, taksat, gjobat etj.

UDHËZIM Nr.12, datë 18.5.2011 Ministrise se Financave

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio