Njoftim per Ligjin Nr.10418 Per legalizimin e kapitalit dhe faljen e nje pjese te borxhit tatimor..

Nga data 18.05.2011 ka hyre ne fuqi Ligji nr.10418 date 21.04.2011, “Per legalizimin e kapitalit dhe faljen e nje pjese te borxhit tatimor dhe doganor”.

Ne baze te ketij ligji, parashikohet falja e nje pjese te borxhit tatimor e doganor, kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore si dhe percaktohen parimet dhe garancitë, veprimet e subjekteve që përfitojnë nga legalizimi i kapitalit.
Koha e zbatimit te ketij ligji, gjate se ciles subjektet mund te ushtrojne te drejten te perfitojne nga legalizimi dhe falja eshte deri në datën 31 dhjetor 2011.
Ju mund te paraqiteni prane sporteleve te Sherbimit ndaj Tatimpaguesve, per te marre informacion dhe asistencen e duhur ne lidhje me zbatimin e procedurave per te perfituar nga ky ligj. Duke klikuar ketu, ju mund te njiheni me Bazen Ligjore si dhe Listat e subjekteve qe mund te perfitojne nga ky Ligj, sipas Drejtorise Rajonale ku jeni te regjistruar
per me teper...

Informacioni i mesiperm eshte marre nga njoftimet e publikuara nga faqja zyrtare e DPT dhe ka qellim informues dhe sensibilizues.
CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio