Paketa fiskale 2011

Miratohet paketa fiskale per vitin 2011. Ndryshimet kryesore jane: ulja së akcizës për birrën, rritjen e akcizës për solarin dhe mazutin, heqjen e doganës për importin e makinave dhe heqjen e tarifës doganore për lëndët e para për industrinë fasone dhe konfeksionet etj.

LIGJ Nr. 10 456, datë 21.7.2011
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8976, DATË 12.12.2002 “PËR AKCIZAT”, TË NDRYSHUAR


LIGJ Nr.10457, datë 21.7.2011
PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9632, DATË 30.10.2006 “PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE”, TË NDRYSHUAR

LIGJ 10458, datë 21.7.2011
PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9975, DATË 28.7.2008 “PËR TAKSAT
KOMBËTARE”, TË NDRYSHUAR

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio