Konsulence Financiare

Studio ofron asistencën e saj ne lidhje me përmbushjen e te gjitha procedurave administrative. Duke filluar qe nga zgjedhja e regjimit financiar dhe atij kontabel. Udhezon klientet per programet e kontabilitetit etj.

Me shume

Konsulence Fiskale

Studio ndjek ndërmarjet dhe profesionistet ne lidhje me ceshtje te ndryshme qe lidhen me legjislacionin fiskal. Azhornon subjekte me ndryshimet ne kuadrin ligjor si edhe pergatit buletine informuese per klientet e saj.

Me shume

Sherbime Kontabiliteti

Per klientet tane ofrojme: Sherbime mbajtje llogarie, përgatitjen e pasqyrave financiare me SKK, hartimin te raporteve të kërkuara nga aksionarët, këshilla profesionale në lidhje me strukturën, administrimin dhe personelin etj.

Me shume

Skandenca Fiskale

Ketu do te gjen informacion ne lidhje me afatet ligjore per dorezimin e deklaratave mujore per TVSH, Sigurimet, TAP etj. Si edhe kujtesa ne lidhje me rastet ku ka kerkesa te vecanta per dorezimin e deklaratave specifike. 

Me shume

Zgjidhni programin financiar te pershtatshem per biznesin tuaj!

Zgjidhni programin financiar te pershtatshem per biznesin tuaj! Ne ju ndihmojme qe ju te zgjidhni programin e duhur, nepermjet konsulences dhe detajimit te nevojave tuaja.

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio