Formulare & Dokumenta

Ketu mund te shkarkoni formulare dhe dokumenta te nevojshem per maredheniet e biznesit.

Duke perdorur kete link mund te shkarkoni nga website i Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve dokumente tatimore si dhe modele te ndryshem te cilet ju ndihmojne ne komunikimin e perditshem me Drejtorite Rajonale Tatimore perkatese.

Shkarko Deklaratat Tatimore

Per tu njohur me Legjislacionin tatimor ne fuqi mund te shikoni dhe shkarkoni nga DPT azhornimet e fundit si dhe udhezimet ne zbatim te ligjeve.

Legjislacioni Tatimor

Model Bilanci
Ky format perdoret nga subjektet qe kane nje xhiro nen shume 8.000.000 ose te konsideruara si mikronjesite.
Format Bilanci Biznesi i Vogel

Pasqyrat Financiare sipas Standarteve Kombetare te Kontabilitetit - Subjektet Tatimpagues te TVSH
Format Pasqyrat Financiare Biznesi i Madh (TVSH)

 

 

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio