Individet

Deklarimi i te ardhurave
Deklarimet vjetore te Tatimit mbi te ardhurat personale. Perllogaritje e tatimit ne burim per te ardhura te perfituara nga dhenia me qera, puna individuale krijuese si e dhe burime te tjera.

Deklarimi i taksave indirekte dhe locale
Asistence ne perllogaritjen dhe deklarimin e taksave lokale mbi pasurine, objektet dhe mbi trojet.

Konsulence fiskale personale
Konsulenca personale me objekt ceshtje financiare, fondet private te pensioneve dhe manaxhimit te prones. Sherbime te personalizuara per ceshtje specifike. Konsulence mbi strategjite e investimit per te maksimizuar te kthimet e te ardhurave.

Asistence ne zyrat tatimore
Ndihme per interpretimin e akteve te ndyshme administrative te nxjerra nga Administrata Tatimore per individet. Informacion mbi ndryshimet ligjore persa i perket fushes qe perfshin te ardhurat personale mbi individet, si edhe negocim per zgjidhjen e problemeve te ndryshme.

Konsulence financiare (kredi, planifikim kredish)
Hartim buxhetesh personale, projekte private financimi si edhe vleresim i alternative te financimit te ofruara nga Institucionet Financiare.

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio