Rreth Studios

Filozofia e Studios bazohet në punen me korrektësi maksimale dhe respektimin e rregullave te etikes profesionale, në funksion të rritjes së efiçiencës ndaj klientit.

Krijuar në vitin 2006, Studio ofron shërbime për persona fizikë dhe juridikë në fushën ekonomiko-financiare, si: konsulencë financiare dhe fiskale, hapje aktiviteti, mbajtje kontabiliteti, studime mbi tregun, analizë kredie, këshillim për rekrutimin e burimeve njerëzore si dhe azhornim me klimën ekonomiko-financiare ne vend.

 

 ekskNe ofrojmë për klientët të cilët fillojnë veprimtarinë dhe që kanë nevojë për një kompani e specializuar shërbimet si: mbajtje llogarie te shërbimeve të, përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me standardet e kontabilitetit shqiptar, përgatitjen e pasqyrave financiare dhe të tjera raporteve financiare të kërkuara nga aksionarët, këshilla profesionale në lidhje me strukturën, paraqitjen dhe zbulimin e këtyre pasqyrave financiare. Konsulenca fiskale dhe financiare.

Ekipi ynë i ndihmon klientët ne njohjen me standardet e kontabilitetit financiar dhe zbatimin e sistemeve të menaxhimit të kontabilitetit dhe financës.

Rrjeti i klienteles, gjithmonë e në rritje, përfshin biznese të profileve dhe xhirove (turnover) te ndryshme duke filluar qe nga bizneset e vogla, të mëdha dhe në rritje si dhe biznese VIP. Studio ka marre pjese si partner në projekte të BE-së.

Mundësia e komunikimit dhe ofrimit të shërbimeve në gjuhën angleze dhe atë italiane, e bën Studion të përshtatshme për investitorët e huaj.

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio