Curriculum Vitae

Enon Karapici: Kontabël i Miratuar
Themelues dhe Administrator i EKSK

Datëlindja: 9.1.1977
Edukimi: 1995-1999 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë
2005 Lidhja Profesionale Kontabel i Miratuar
Kurs kualifikimi – Kontabiliteti dhe Pasqyrat Financiare, Analize Financiare
2005 Ministria e Financës, Licensë nr. 1240 date 20.06.2005, Titulli Kontabël i Miratuar.
2007 Instituti Kontabilisteve Miratuar – Standartet Kombetare te Kontabilitetit.
2007 ACCA – U.K – Training and Development of ACCA Professional scheme of accountants.
2008 – Instituti i Kontabilisteve te Miratuar – Hartimi i Pasqyrave Financiare sipas SKK-se.


Përvoja profesionale: 1999-2000 Cost Controller Albadria Sh.a - La Vikinga Lines
1999-2005 Chief Financer Officer, Quality Marine Management, Durrës
2004-2006 Designated Person ISM, Det Norske Veritas, Oslo, Norvegji
2008-2009 Projekti “Asistence Teknike për MPPTT, CARDS2004 EuropeanAid/123281/C/SER/AL"


Gjuhë e huaj: Anglisht, Italisht
Gjendja civile: I martuar, 2 fëmijë


Anetar i Institutit te Kontabilisteve te Miratuar

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio