Draft - Udhezimi i Procedurave Tatimore

Ministria e Financave ka publikuar variantin zyrtar të Udhëzimit në zbatim të Ligjit të Procedurave Tatimore (pas ndryshimeve që hyjnë në fuqi në datën 12 Nentor 2015). Në variantin zyrtar është hequr shembulli i llogaritjes së rivlerësimit tatimor për mallrat që kapeshin pa faturë tatimore (i cili e ngarkonte biznesin me penalitete shumë të larta), por thuhet vetëm se “Trajtimi kontabël i këtj veprimi do të bëhet në përputhje me kërkesat e përcaktuar sipas rregullimeve kontabël në fuqi”.

Udhezimi I procedurave sqaron se si do të veprohet në rastet e tatimorëve që kanë konflikt interesi; si do rregullohet shitja me shumicë; certifikimi nga kompanitë audituese; mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore; sanksionet në rast se shitësit me shumicë nuk kanë dokumentet justifikuese tatimore; gjobat për moslëshim fature si dhe autofaturimi për tatimpaguesit, të cilët, deri në datën 31.12.2015, me vullnetin e tyre deklarojnë dhe për pasojë korrigjojnë një deklaratë tatimore të plotësuar qëllimisht gabim.

Draft Udhezimi i plote:
Burimi: Monitor.al

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio