Ndryshime: Sigurimet shoqerore dhe shendetsore

Ju kujtojme qe gjate deklarimit te sig.shoq dhe shendetesore per personat fizike b.vogel dhe ambulante, te mbahet parasysh:

VKM nr. 73, datë 12.2.2014,për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 1114, datë 30.7.2008 të këshillit të ministrave “Për Disa Çështje Në Zbatim Të Ligjeve Nr. 7703, Datë 11.5.1993 “Për Sigurimet Shoqërore Në Republikën E Shqipërisë”, të ndryshuar, nr. 9136, datë 11.9.2003 “Për Mbledhjen E Kontributeve Të Detyrueshme Të Sigurimeve Shoqërore E Shëndetësore Në Republikën E Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe nr. 7870, datë 13.10.1993 “Për Sigurimet Shëndetësore Në Republikën E Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Pjese e njoftimit te DPT per Sigurimet B. Vogel

Vendimi i plote

 

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio