Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare

Me poshte do te gjeni Ligjin Nr. 25-2018 date 10.05.2018 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" i cili eshte botuar ne fletoren zyrtare nr. 79 - 2018. Ky ligj përcakton parimet dhe rregullat e përgjithshme për hartimin dhe përbërësit e pasqyrave financiare, përcaktimin e standardeve kontabël të zbatueshme, si dhe mbajtjen e kontabilitetit.

Ky ligj zbatohet nga:
a) njësitë ekonomike që kanë qëllime fitimprurëse, pavarësisht nga forma e tyre juridike ose nga kërkesat e
veçanta ligjore që mund të zbatohen ndaj tyre;
b) njësitë ekonomike jofitimprurëse, me përjashtim të rasteve kur pasqyrat financiare dhe kontabiliteti i
tyre janë subjekt i ligjeve ose i rregullimeve të veçanta.

Ky ligj hyn ne fuqi ne date 01.01.2019.

Ligji i plote

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio