Udhezime te Ministrit te Financave

Publikohen Udhezimet e Ministrit te Financave. 

Udhezimi Nr.31 urdhezon ne lidhje me ndryshimet e fundit te bera ne Ligjin e Procedures Tatimore ne kuader te luftes kunder informalitetit.
Ndryshimet kryesore jane: pjese rritja e penaliteve per mosdeklarimet e punonjesive, mosleshimin e kuponit tatimor etj.
Gjithashtu trajohen dhe rastet dhe procedurat e vetedeklarimit te te ardhurave te padeklaruara si dhe te mallrave stok pa dokumente justifikues.
Udhezimi i plote

Udhezimi Nr. 32 ku parashikohen rastet dhe procedurat per shperblimin e informatoreve te jashtem ne luften kunder informalitetit.
Udhezimi i plote

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio